welcome/welkom


hoi allemaal fijn dat je kijkje komt nemen bij me , ..... hello every one great you are visiting my blog

woensdag 18 maart 2009

vintage boekje -vintage book


dit is de voor kant van een chipboard boekje wat ik gescrapt heb, ik heb aan de binnen kant nog niets gedaan ik wil daar eens voor op mijn gemak gaan zitten en mijn dierbaarste momenten er in opschrijven en eventueel foto's er bij zetten een soort joirnaling boek van mijn leven maar moet eerst alles even op klad op schrijven voor ik het er in verwerk
this is the front of a chipboard book I have scrapt, in side there is still nothing to see I just want to take a quit moment for that and write down my most precious moments in it, the moments in my life that are dear to me and place pics in it too , its a journaling book of my life but first I have to write it down on another paper before I write it in te book